Какво е счетоводна  система

Счетоводната система е системата, която се използва за управление на приходите, разходите и другите финансови дейности на предприятието.

Счетоводната система позволява на предприятието да проследява всички видове финансови транзакции, включително покупки (разходи), продажби (фактури и приходи), задължения (финансиране, задължения) и т.н., и е в състояние да генерира изчерпателни статистически отчети, които предоставят на ръководството или на заинтересованите страни ясен набор от данни, подпомагащи процеса на вземане на решения.

Днес системата, използвана от дадено дружество, обикновено е автоматизирана и компютърно базирана, като се използва специализиран софтуер и/или облачни услуги. В миналото обаче счетоводните системи са представлявали сложна поредица от ръчни изчисления и баланси.www.mkafinance.com

Какво управлява една счетоводна система

Разходи: Разходите са паричните средства, които изтичат от предприятието в замяна на стоки или услуги от друго лице или предприятие. В по-стари счетоводни софтуери или при ръчна система, например Excel, е необходимо ръчно да се въвежда, балансира и категоризира всеки разход.счетоводни услуги софия

Автоматичната счетоводна система позволява бързо въвеждане, категоризиране и автоматично балансиране на разходите. Счетоводни услуги София.

Фактури: Създаването на професионално изглеждаща фактура е важна част от развитието на положителен имидж на марката и изграждането на доверие у клиентите. Днес някои счетоводни системи, като Debitoor, позволяват незабавно създаване на фактури с възможност за персонализиране и автоматично проследяване на платените фактури и приходи.

Финансиране: Финансиране: Всички задължения на бизнеса, независимо дали става въпрос за задължения, банкови заеми, взети за подпомагане на бизнеса, или ипотечни кредити и др. Счетоводната система проследява тези задължения като стойности на задълженията и автоматично актуализира салдата веднага щом бъде извършено плащане и сметките бъдат уредени.

Счетоводни системи в историята

Най-ранните известни счетоводни записи са открити в Близкия изток и датират отпреди повече от 7000 години!

За ранните владетели, предприятия и частни лица е било важно да могат да следят приходите и разходите, независимо дали това се дължи на желанието да се определи дали дадена дейност е печеливша, да се облагат гражданите с данъци или да се налагат митнически такси.

В края на 1400 г. италианският монах Лука Пачиоли получава акредитацията си като “баща на счетоводството”, тъй като описва структурата на системата за двойно счетоводство, използвана от венецианските търговци по време на Италианския ренесанс, която е послужила като пряк предшественик на съвременните счетоводни практики. Той е може би най-известен с формулирането на златното правило на счетоводството:МКА ФИНАНС

Съвременни счетоводни системи

През 1880 г. първата счетоводна машина е изобретена от Херман Холерит. Известна като машина за съставяне на таблици, тя използва перфокарти за добавяне на числа към карта, която след това се използва за определяне на общата сума. Холерит основава и компания, която по-късно се слива и става част от IBM.регистрация по ддс

През 20. век развитието на компютърните технологии и особено въвеждането на персоналните компютри означава, че е възможно “обикновените хора” да получат достъп до определена система. Това е: счетоводна система, която прави всичко. От първите счетоводни системи, базирани на DOS, като PcPlus, до днешните счетоводни системи, базирани на интернет, като Debitoor, която използва SaaS (или изчисления в облак), всички те служат като модели за разпространение на счетоводни системи.