Как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти?

Независимо от целите на нашето пътуване, всички можем да се съгласим, че изборът на хотел или място за отсядане, е един от основните аспекти на предварителния план и подготовка, които ще направим. В световен мащаб съществуват множество категории, в които хотелите попадат. Най-сигурно е да се каже, че не съществува централизирана система, която да поставя различните хотели в конкретни категории. 

До голяма степен тези категории са индивидуални за всяка страна и се определят от специфични за страната критерии като културни, социални, екологични и пр., също и от нивото на развитие на туристическия отрасъл. Освен това във всяка страна можем да се обърнем към местни регулаторни органи, които да се занимават с въпросите по стандартите на предлаганата хотелска услуга в случай, че имаме оплаквания. 

Ако искаме да разберем как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти, нека първо се опитаме да очертаем по-ясни граници на тези стандарти.

Как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти в контекста на качеството?

Няма спор – високото качество е вероятно най-важното конкурентно предимство на всеки доставчик на услуги и хотелският бизнес не прави изключение. Ако можем да опишем българския пазар на хотелски услуги с една дума, то „конкурентен“ би била много правилен избор. 

 

В България са развити, или понастоящем се развиват, множество туристически ниши, сред които морски, планински, зимен, градски, бизнес, културен, исторически, селски туризъм и още. И във всяка една от тези ниши потребителят е изправен пред разнообразие от оферти. В резултат, за един хотел би било да изпъкне доста трудно на фона на конкуренцията, разчитайки само на уникална локация, например. Като добавим в микса и всички останали предложения в световен мащаб, можем да си представим, че да спечелиш сърцето и вниманието на туриста в България, не е никак лесна задача. 

В такъв случай, как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти се превръща във въпрос не само на национална гордост, а на конкурентоспособност. Ето тук всеки един хотел има възможност да изпъкне с предлагане на качествена услуга. 

Докато съществуващите стандарти, които имат за цел да регулират пазарната ниша на хотелиерството, се отнасят предимно за хотелската база, клиентът все повече фокусира вниманието си към качеството на обслужване. Затова за един български хотел, който иска да е в крак със съвремието, е много по-важно не само да отговаря на световните стандарти за база, но по-скоро да се стреми да предлага на своите клиенти високо качество на услуги. 

Самооценка

Нещо повече, ако мениджър на хотел иска да разбере как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти, той или тя би следвало на първо място да оценят качеството на услугите предлагани от хотелите, които са под тяхно управление. Задълбочени проучвания на хотелската индустрия в световен мащаб сочат, че хотелите, които не просто изпълняват и отговарят на стандартите за качество в своята категория, а дори ги надвишават, са поне три пъти по-печеливши от конкурентите си. 

 

Как да бъде постигнат този успех? 

Ето на какво следва да се обърне внимание в търсене на отвор как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти:

 • Персоналът комуникира ли достатъчно с клиента;
 • Персоналът притежава ли всички нужни умения, за да предостави на клиента висококачествена услуга;
 • Услугата бива ли извършена в рамките на предварително обявените срокове;
 • Персоналът проявява ли достатъчно любезност, учтивост и уважение;
 • Налични ли са сигурност и безопасност при изпълнение на всяка услуга;
 • Дали има постоянен и невъзпрепятстван достъп до услугата;
 • Клиентът информиран ли е с коректна, точна, актуална информация за услугата на език, който е достъпен за него.

Гаранция за качество

Системата, която дава на клиентите гаранция за качество, а на изпълнителите на услуга възможност за мониторинг и подобрения на предлаганите услуги се формира от четири символа. Тези четири основни символа са възприети в световен мащаб като мерни единици за хотелския бизнес.crypto365

Анализирайки ги по-обстойно в контекста на нашия туристически пазар, бихме могли да си отговорим как се оценяват българските хотели спрямо световните стандарти:

 • Категория за туристически обект – част от системата за категоризация във всяка държава;
 • Брандове и търговски марки – в някои случаи те самите се превръщат в синоним на качество и могат да изместят категоризацията;
 • Знак за качество – в някои от страните в световен мащаб има възможност да бъде присъден национален знак за качество;
 • ISO сертификат за световни стандарти – подпомага и стимулира създаването на по-качествени продукти и услуги.

 

Къде е клиентът?

Увлечени в дебати за стандарти, качество и регулации, за хотелските бизнеси е лесно да забравят, че в крайна сметка индивидуалната връзка с всеки клиент е най-важна и е в същината на всеки бизнес, чийто основен фокус е гостоприемство, комфорт, лично отношение. Ето защо клиентът не бива да разчита само на сертификати, звезди и други признаци на висока категория, а преди всичко да оценява хотелската услуга на база собствения му опит, очаквания, желания. Най-голямата сила на клиента е обратната връзка, която може да предостави и която би могла да стимулира всеки един хотелски бизнес да се стреми към още по-високо качество и още по-гостоприемно посрещане. крипто новиникартина с мъхСчетоводни услуги

Харесахте статията? Споделете с приятели!

НАУЧИ НЕЩО НОВО

Продължете да четете

ИМЕЙЛ ЛИСТ

Не пропускай статия

Получавай ежемесечно подбрани от нас заглавия и интересни факти. Научи първи за всякакви новости около платформата!

Последвай ни