КАТЕГОРИЯ

За тях

Застрахователен брокер | Какво НЕ знаете за професията 

В ежедневието на всеки един от нас се е налагало да потърси услугата на застрахователен брокер. Дали обаче не подценяваме неговата работа?

Минимална работна заплата | Каква е стойността ѝ към 2024 след удръжките

Темата за минимална работна заплата вълнува както работодатели, така и служители. Това възнаграждение представлява най-ниската парична стойност.

Международен транспорт | Видове и приложение 

Въвеждането и използването на международен транспорт играе ключова роля в глобалната икономика.

ТРЗ – Значение за служители и работодатели

ТРЗ значение - Трудът и работната заплата са основни компоненти на българската икономика, в която те оказват значително влияние върху икономическия растеж и стабилност. Информираността за...