Как се става нотариус в България? | Какво трябва да знаем

Как се става нотариус в България? | Какво трябва да знаем

Какво образование ми трябва, за да стана нотариус в България?

как се става нотариус в българия

Как се става нотариус в България? За да станете нотариус в България, трябва да отговаряте на специфични образователни изисквания. Ето какво образование е необходимо, за да станете нотариус в България:

как се става нотариус в българия – Академична степен

Трябва да получите магистърска степен по право от признат български университет или еквивалентна чуждестранна степен. Дипломата по право трябва да бъде акредитирана от Министерството на образованието и науката в България. Важно е да се отбележи, че бакалавърската степен по право не е достатъчна, за да станете нотариус.

Магистърската степен по право предоставя основните правни знания, необходими за практикуване на право и разбиране на сложността на нотариалните дейности.

как се става нотариус в българия – Адвокатски изпит

как се става нотариус в българия

След като завършите магистърска степен по право. Трябва успешно да положите българския адвокатски изпит, администриран от Висшия адвокатски съвет (ВАДС) в България. Адвокатският изпит оценява вашите правни знания, компетентност и разбиране на различни правни теми.

Полагането на адвокатски изпит е задължително условие за упражняване на адвокатска дейност в България, включително нотариална практика. Той гарантира, че кандидатите добре разбират закона и са квалифицирани да предоставят правни услуги.

Получаването на необходимото образование и полагането на адвокатски изпит са съществени стъпки за постигане на образователната квалификация за нотариус в България. Тези квалификации демонстрират вашия правен опит и ви подготвят за отговорностите и задълженията, свързани с нотариалната професия.

Важно е да се отбележи, че предоставената информация се основава на общото разбиране на образователните изисквания за нотариус в България до последното ми актуализиране на знанията през септември 2021 г. Конкретните изисквания може да варират или да подлежат на промяна. Ето защо е изключително важно да се консултирате с официалните български разпоредби и органи. Като Министерството на правосъдието или Нотариалната камара, за най-точна и актуална информация.

Колко дълго трябва да чакам, за да стана нотариус в България?

Продължителността на процеса за ставане на нотариус в България може да варира в зависимост от различни фактори, включително индивидуални обстоятелства и наличието на програми за обучение и изпитни сесии. Ето някои общи съображения относно времевата линия:

Образование и адвокатски изпит

Продължителността на придобиването на магистърска степен по право и полагането на адвокатския изпит обикновено може да отнеме около пет до шест години. Това включва завършване на необходимата курсова работа, писане на магистърска теза (ако е приложимо) и подготовка за и полагане на адвокатския изпит.

как се става нотариус в българия

Практически опит

След получаване на диплома по право и полагане на адвокатски изпит, от вас се изисква да придобиете най-малко пет години практически юридически опит. Този опит може да бъде придобит чрез работа в адвокатска кантора, държавна агенция или други правни институции. Продължителността на придобиването на необходимия практически опит ще зависи от индивидуалните обстоятелства и наличните възможности.

Стаж

Като част от процеса ще трябва да завършите шестмесечен стаж в нотариална кантора под надзора на квалифициран нотариус. Продължителността на стажа е фиксирана на шест месеца.

Програма за обучение

След приключване на практическия опит и стажа, ще трябва да се запишете в специализирана програма за обучение за нотариуси, организирана от Нотариалната камара. Продължителността на програмата за обучение обикновено продължава няколко месеца, през които ще получите теоретично обучение, ще участвате в практически упражнения и ще участвате в казуси, за да подобрите знанията и уменията си в нотариалната практика.

Изпит и назначаване

След завършване на програмата за обучение ще трябва да преминете финален изпит, администриран от Нотариалната камара, за да демонстрирате своята компетентност в нотариалната практика. След като издържите успешно изпита, министърът на правосъдието ви назначава за нотариус. Продължителността между изпита и назначаването може да варира в зависимост от графика на изпитните сесии и административните процедури.

как се става нотариус в българия

Имайки предвид различните етапи, процесът на нотариус в България може да отнеме няколко години. Изисква се комбинация от образование, практически опит, стаж, обучение, изпит и назначаване. Конкретната продължителност може да се различава за всеки индивид въз основа на неговото образование, наличие на възможности и изпълнение на изискванията. Конкретният график и продължителност може да варират в зависимост от индивидуалните обстоятелства и всички промени в разпоредбите. Ето защо е изключително важно да се консултирате с официалните български разпоредби и органи. Като Министерството на правосъдието или Нотариалната камара, за най-точна и актуална информация относно графика за нотариус в България.

Прочетете статията: Цанжа – що е то и какво не знаеш за нея?

как се става нотариус в българия – Изисквания

За да станете нотариус в България, трябва да изпълните определени изисквания, определени от българското законодателство. Ето основните изисквания:

как се става нотариус в българия? – Образование

Придобийте магистърска степен по право от признат български университет или еквивалентна чуждестранна степен. Дипломата по право трябва да бъде акредитирана от Министерството на образованието и науката в България. Бакалавърска степен по право не е достатъчна, за да станете нотариус.

Адвокатски изпит

Успешно издържан български адвокатски изпит, администриран от Висшия адвокатски съвет (ВАДС) в България. Адвокатският изпит оценява вашите правни знания и компетентност по различни правни теми. Това е предпоставка за упражняване на адвокатска, включително нотариална практика, в България.

как се става нотариус в българия? – Практически опит

Придобийте най-малко пет години практически юридически опит след получаване на диплома по право. Този опит може да бъде придобит чрез работа в адвокатска кантора, държавна агенция или други правни институции. Важно е да имате практически опит в правната сфера, преди да кандидатствате за нотариус.

как се става нотариус в българия

Стаж

Завършете шестмесечен стаж в нотариална кантора под ръководството на квалифициран нотариус. Стажът осигурява практическо обучение по нотариални дейности и процедури, което ви позволява да придобиете опит от първа ръка в ежедневните отговорности на нотариус.

как се става нотариус в българия? – Програма за обучение

Завършете успешно специализирана програма за обучение на нотариуси, организирана от Нотариалната камара. Програмата за обучение обхваща различни аспекти на нотариалната практика, включително етика, законови изисквания, изготвяне на документи и взаимодействие с клиента. Има за цел да повиши вашите знания и умения в нотариалната дейност.

Изпит

Положете финален изпит, администриран от Нотариалната камара, за да демонстрирате своята компетентност в нотариалната практика. Изпитът оценява вашето разбиране на нотариалните закони, процедури и етични отговорности.

как се става нотариус в българия – Назначаване

След успешно изпълнение на горните изисквания министърът на правосъдието ви назначава за нотариус. Назначаването се обнародва в “Държавен вестник” и важи за определен териториален район.

Важно е да се отбележи, че изискванията за нотариус в България може да подлежат на промяна или да се прилагат допълнителни критерии. Препоръчително е да се консултирате с официалните български разпоредби, като Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и да потърсите насоки от Министерството на правосъдието или Нотариалната камара за най-точна и актуална информация относно изискванията за нотариус В България. Работи се здраво, но помни за семейството си!

как се става нотариус в българия

Колко дълго мога да работя като нотариус в България?

След като бъдете назначен за нотариус, можете да продължите да практикувате в това си качество. Стига да отговаряте на текущите изисквания и да изпълнявате професионалните си задължения.

Въпреки това е важно да се отбележи, че нотариусът е предмет на различни разпоредби, етични стандарти и професионални задължения, които трябва да спазвате през цялата си кариера. Те включват поддържане на валиден лиценз, участие в непрекъснато професионално развитие, спазване на правилата и насоките, определени от Нотариалната камара, и изпълнение на задълженията си с почтеност и професионализъм.

Ако има промени или актуализации на разпоредбите, уреждащи продължителността на работа като нотариус в България, препоръчително е да се консултирате с официалните български органи, като Министерството на правосъдието или Нотариалната камара, за най-точна и актуализирана актуална информация.

Моля, имайте предвид, че предоставената информация се основава на разбирането до септември 2021 г. и винаги се препоръчва да проверявате със съответните органи за най-новата информация и разпоредби относно продължителността на работа като нотариус в България.

Oще интересни статии:

Колко струва една сватба?

ТОП 5 книги от най-четените български автори

10 от Най-чудатите животни на света

Цанжа – що е то и какво не знаеш за нея?

Цанжа – що е то и какво не знаеш за нея?

Цанжа (по-известна като “Canva”) е може би най-популярната апликация за дизайнери, които не са толкова добри в рисуването. Дава ти възможност да създаваш всякакъв вид материали (снимки, видеа, презентации) с лесен за навигиране интерфейс и уникални готови шаблони за хората, които нямат време да започват проекта си от нулата и имат нужда от бързо решение.

Какво не знаеш за цанжа?

Ако не знаеш нищо за Canva ще е по-добре да се запознаеш по-долу.

За хората, които искат да оптимизират преживяването си в платформата, най-полезните клавишни комбинации, които трябва да знаете, са посочени по-долу. 

За да направиш изживяване си с Canva още по-оптимално, започни с настройките на фоновия шум. Натисни клавиша “N” на клавиатурата ти, докато си в редактора, и внезапно фонът ще се промени от стандартния бял цвят на Canva към няколко различни варианта на фонови шумове. Също така, ако искаш да копираш елементи от един документ в друг, използвайте клавишната комбинация “Ctrl” + “D” за бързо дублиране. За да се придвижваш точно във времевата лента на видео проект, можеш да използвате клавишите “K” за пауза и “L” за бързо превъртане напред. Ако имаш нужда от безплатни изображения, които не са налични в Canva, просто отиди на сайта Unsplash и избери снимката, която искаш. После я копирайте и поставете директно в редактора на Canva. Вече си готов да се насладиш на Цанжа с нови трикчета и да създаваш красиви и професионални дизайни!

Малко за цанжа

Цанжа (Canva) е основана в Пърт, Австралия на 1 януари 2013 г. През първата си година Canva има повече от 750 000 потребители. 2016-17 година приходите се увеличават от 12,45 милиона лева на 43,01 милиона лева. Около 2017 г. компанията достигна рентабилност и има 294 000 плащащи клиента. През януари 2018 г. компанията е оценена на 2,20 милиарда лева.

През декември 2019 г. Canva за Образование е вече на пазара, безплатният продукт за училища и други образователни институции, предназначен да улесни сътрудничеството между ученици и учители.

През юни 2020 г. Canva обяви партньорство с FedEx Office и с Office Depot през следващия месец. Към юни 2020 г. оценката на Canva се повиши до 6 милиарда австралийски долара, като до септември 2021 г. достигна 48,17 милиарда лева. Въпреки че стойността му е спаднала значително, може би с цели 67% от най-високата си стойност от 2021 г. до средата на 2022 г., той все още е известен като „любимец“ на австралийския технологичен сектор. Основателите Пъркинс и Обрехт вече разкриха плана си да дадат голяма част от състоянието си на множество филантропични каузи.

Къде съм чувал името Цанжа

Цанжа е известна не само сред ученическите среди като лесна и достъпна платформа за изпълняване на задачи поставени от учителите. Но и е може би най-използваната програма от малки бизнеси, които просто нямат средствата да си наемат професионалисти за задачите свързани с дизайна. Красотата в Canva, е че всеки може да се научи да я използва за по-малко от ден. Едновременно с това Canva изкарва професионални материали, които подминават средно статистическият артист без никакъв проблем. Технологията за вземане и приплъзване на елементи, комбинирана с голямата библиотека от готови ресурси и изпитани шаблони, прави Canva перфектното решение за всеки проект, свързан с графичен дизайн.

Цанжа

Прочетете още: ТОП 5 книги от най-четените български автори

Няколко плюса на Цанжа

В тази част ще ви споделим нашите любими предимства, идващи с използването на Canva

Всеки може да е дизайнер с Цанжа

Най-големият плюс на Canva е несъмнено, това че дори и човек без никакво умения за рисуване може да стане дизайнер само с едно кликване на мишката от комфорта на своя дом

използва се супер лесно

Дори ако не си правил никакви проекти досега Canva ще те “държи” за ръка през целия процес без да се натрапва на работата ти. Всеки съвет ти дава възможност да изключиш помощника и да се спуснеш в интерфейса на своя глава.

Цанжа

предоставя шаблони за социалните медии

Canva е перфектният инструмент за прохождащите инфлуенсъри. В приложението има стотици шаблони за хората, които искат да започнат да качват снимките си в социалните мрежи и не знаят как да ги стилизират. Развихри се и остави последователите да валят!

Прочети още: Как да печелим пари от ТикТок

Цанжа няма да ви “одере кожата”

Причината сайтът да е толкова популярен сред обикновените хора е именно фактът, че ти предоставят уникална услуга, която решава реален проблем бързо и ефикасно. И не само това! На практика в 99% от случаите плащаш нула! Но нека те предупредя, че веднъж вземете ли си платената версия няма връщане назад! 

Цанжа

Цанжа дава възможност за екипна работа

Един от най-големите плюсове на Canva беше, че няколко души можеха да редактират един и същи проект в реално време. Това преди няколко години беше невероятно. И сега тази опция се е превърнала в задължителна за всеки софтуер за проектна работа. За голям екип това може би ще бъде най-важният плюс.

Минусите на Цанжа

Нищо не е перфектно в този живот! За нещастие това включва и нашата любима Canva.

Лимита на шаблоните

Въпреки че Canva продължава да се развива с всеки изминал ден шансът да не си намериш шаблон за конкретната ти задача е много голям. Най-вероятно в някои случаи ще трябва да коригираш шаблона за твоите специфични нужди

Цанжа

Проблеми с подравняването

Когато искаш твоето изображение да бъде симетрично не се притеснявай Canva ти “пази” гърба. Проблемът с това автоматично подравняване обаче не е толкова ясен. Ако например изображението ти е сложна фигура софтуерът за подравняване ще го вижда като квадрат, триъгълник или кръг и това може да го обърка и дизайнът ти да не излезе, както си си го представяли.

В Цанжа настройките за изтгляне са лимитиране

В Canva проектите нямат много опции за експортиране. А в безплатната версия опциите са дори по-ограничени.

Цанжа безплатна ли е?

Основната част на Цанжа е безплатна. Но ако искаш да подпомогнеш развитието на компанията и/или имаш нужда от по-голяма библиотека с материали и шаблони, можеш да се възползват от премиум-плана на апликацията. Който не само ти предоставя всички допълнителни ресурси, но и най-новите технологии в областта на изкуствения интелект. Цената за година е 220лв. (приблизително 18.35лв. на месец)

Цанжа

Благодаря за четенето! 

И следващия път, когато пишеш Canva, си провери езика на клавиатурата ;).

А ако имаш интерес към изобразителното изкуство, може да видиш статиите на “Всички теми” за “Топ 10 най-скъпи картини в света” и статията за “Художниците, с които се гордеем“. Дизайнът не е само електронен. Разгледай сайта Interiordesigners.bg, за да научиш повече за интернирания дизайн.

Колко струва една сватба? | Какви са цените за 2023/24 година?

Колко струва една сватба? | Какви са цените за 2023/24 година?

Ако за теб и твоята половинка предстои този така важен ден от съвместния ви живот, то може би бихте искали да знаете колко струва една сватба? Какъв бюджет ще трябва да подготвите, за да може едновременно и вие, и гостите да останат доволни и дълго да говорят за “вашия ден”.

В тази статия на “Всички теми” ще опитаме да направим кратка разбивка на средните цени за някои от най-важните компоненти в сватбения ден. Информацията тук е актуална към 2023 година, като ще я актуализираме постоянно, тъй като всички знаем, че цените бързо се менят. 

1. Венчални халки/пръстени

Трудно ще намерите нещо в цялата статия, което лесно бихте могли да изберете заедно с половинката си, но пръстените със сигурност са от трудните. Тук е важно вкусовете на бъдещите младоженци да се срещнат в една обща визия. Като средна цена за венчални халки през 2023 година се приема цена между 600 и 2 000 лв.

Колко струва една сватба

2. Булчинската рокля

И ако мислиш, че е трудно да избереш пръстените, без значение дали си булката или младоженецът, то представи си какво е за една жена изборът на рокля в най-важният ѝ ден. Е, със сигурност не е лесно, отнема време.

А също и нерви. Тук ценовият диапазон варира изключително много. Възможно е такава рокля да вземете под наем и това ще струва между 200 и 500 лв. За тези, които все пак са решили да закупят бяла булчинска рокля, тогава цените могат да надхвърлят и 20 000 лева, ако се спрете на дизайнерско изпълнение.

Все пак за средна цена може да се обяви сума от 1 000 до 2 500 лева – за по-лесен ориентир. Обувките и роклята обикновено вървят “ръка за ръка”, но там може да добавите също една средна цена от 100 лв.

Колко струва една сватба

3. Костюм за младоженеца 

Все по-често се наблюдава по-спортно-елегантни облекла по сватбите от страна на младоженците. Ако си решил обаче да си облечеш хубав костюм, то средната цена е около 600 – 1 000 лева. За обувки отново може да се задели средно около 100 лв. 

4. Автомобил – Колко струва една сватба

Ако нямате някой роднина или приятел, който е фен на луксозните автомобили, то с половинката ще трябва да помислите за наемането на такъв. Средната цена тук е около 400 лв. Разбира се, зависи какво ще си изберете. 

Колко струва една сватба

5. Църковен брак

Тук също ще трябва да си заделите една сума от около 200 – 300 лв. Това ще включва църковната такса, свещи за всички гости, както и правото за фото и видео заснемане в сградата. 

Прочетете също: Романтична изненада 

6. Граждански брак

Гражданският брак е безплатна административна услуга. Тук ще трябва да заплатите правото на фотографа да заснема, осъществяването на ритуала и някои други дреболии. Нека поставим една средна цена от 200 лв.

Колко струва една сватба

7. Подарък за кумовете – Колко струва една сватба

Почти задължително според нашите традиции е да се подготви подарък за кумовете. Често се избира двойката, която ще бъде до младоженците не само в най-хубавия им ден, но и в лошите такива, да бъде семейство.

За това тук е лесно да се спрете на екскурзия, с която да зарадвате най-близката двойка до вашата. Да речем, че между 1 000 и 2 000 лв. може да изпратите кумовете на много приятно местенце. 

8. Украса за ресторант

Украсата в ресторанта също е важен елемент. Някак си не си представяме просто маси и столове, ядене, пиене и танци. Ще трябва да добавите някоя красива арка, малко балони, панделки и т.н. Това може да струва както 500 лв., така и 5 000 лв. Всичко зависи от това какво изберат младоженците. 

9. Ресторант – Колко струва една сватба

Тук може да стане едно от най-големите разминавания около въпроса колко струва една сватба. Цените в големите градове на България варират. И то много. Спокойно може да намерите ресторант с куверт от 35 лв., но има и такива, където цената надскача 200 лв.

За това е добре да направите нужното проучване и да имате няколко опции. Ако сватбата е със 100 гости, то средната цена ще бъде около 9 000 лв. Нека се има в предвид, че както DJ-ят, така и ресторантите взимат пари за overtime.

Колко струва една сватба

10. DJ/ Водещ за сватбата

Още един важен избор за вашия ден! DJ-ят трябва да бъде човекът, който ще успее в една вечер да събере всички на дансинга едновременно и също така да ги накара да гледат вас при първия ви танц като семейство.

Проучете, попитайте приятели, разгледайте в интернет – изборът е наистина огромен. За около 5 часа DJ-ят ще ви струва към 500 лв., като цената му за overtime е ± 100 лв./час.

11. Фото и видео заснемане

Важните неща около въпроса колко струва една сватба просто нямат край, нали? Няма как любимата да се облече по най-прекрасния начин за любимия си ден и да няма кой да я заснеме.

Тук “на помощ” се притичват фотографите. Цената отново е доста плаваща, като всичко зависи от това какво ще желаете. Един фотограф? Два фотографа? Само снимки? А може би и видеа? Заснемане само с в ресторанта? Или и от преди това? Въпроси много!

Отговорите знаете само вие. Нека да сложим една средна цена от 1 200 лв., като това ще включва монтаж, обработка и специални ефекти. 

Прочетете също: Спокойна и пълноценна бременност – съвети

12. Сватбена агенция

Да, не си мислете, че съществуват само във филмите. Сватбената агенция ще ви помогне да организирате всичко възможно най-лесно. Агентите ще дадат съветите си и ще помогнат на младоженците за всичко. 

Много хора ще си кажат: Е, това ще завиши много бюджетът ни! И ще са прави, да. Защото една сватбена агенция ще струва около 2 000 – 2 500 лв. Но никога не сте се замисляли какви разходи могат да ви спестят.

Почти всички агенции имат преференциални цени за много от сватбените неща, за които дори не подозирате как ще облекчат бюджета. Помислете си – сватбената агенция е една наистина добра идея. 

14. Сватбена торта – Колко струва една сватба

Когато с половинката сте потърсили “колко струва една сватба”, не сте забравили и за тортата, нали? Повечето ресторанти предлагат торта към куверта. Но има и места, на които това не е част от менюто.

А може и младоженците да желаят някой приятел-сладкар да ги зарадва с едно уникално изпълнение. И все пак – цената е около 5-6 лв. на парче. Тук по-голямо значение има колко гости ще поканите, за да може да направите сметка колко голяма торта да си поръчате. 

15. Букет за булката

Да, нарочно изпуснахме 13. Не ви се привижда. Все пак не желаем да урочасаме никого. Единствено искаме да помогнем всеки да си направи сметката за това колко струва една сватба. 

Букетът на булката също е много важен елемент в този ден. Той трябва да бъде едновременно красив, да си отива с роклята, грима и прическата, но да бъде нежен като младоженката. Цената за такъв букет е между 50 и 100 лв.

16. Сватбени покани – Колко струва една сватба

Сватбените покани са нещо много важно, като трябва да бъдат оригинални и показващи на хората, че наистина желаете да бъдат заедно с вас в този важен ден. Цената тук е около 4-5 лв. на бройка. Хубавото е, че ако поканите 100 души, ще ви трябват около 60-65 покани, тъй като повечето хора ще бъдат със семейството си. 

17.  Сватбен грим и прическа за булката

Това колко струва една сватба не зависи от т.17, но е важно да се подготвите и за нея. Цената тук е между 100 и 300 лв., като това не включва пробните грим и прическа. Често те са на половин цена. 

Колко струва една сватба

18. Бижута и аксесоари на булката

Ако мислите, че може да си направите сметка колко струва една сватба, то тази точка ще ви обърка тотално. Тук всичко зависи от това какво иска да носи дамата в този ден. Може да бъде червено конче, но може да бъде и специална гривна, колие, обеци и много други. 

19. Уроци по танци – Колко струва една сватба

Това по-често е нужно за мъжете. Дори и без уроци, една дама винаги танцува нежно и мелодично. Не можем да кажем същото и за мъжете. Средните цени са между 20 и 50 лв./час.

20. Заря – Колко струва една сватба

Ако искате да зарадвате гостите преди края на вашия най-важен ден, може да го направите със заря. Това винаги е ефектно и приятно изживяване, а средната цена тук е около 1 000 лв. 

21. Ефекти за първия танц на младоженците

Със сигурност при първия ви танц всички гости ще ви гледат. Но може да добавите още малко изтънченост и приказност, като добавите дим или пушек, както и лед осветление. Това се наема допълнително, а цената му е около 300 лв. 

Е, това е от нас по темата. Опитахме да обхванем най-важните неща около вашия съдбовен ден, за да може да си отговорите колко струва една сватба. Има още куп неща, които може да добавите към списъка. Да, те ще оскъпят допълнително празника ви, но ще го направят още по-запомнящ се! 

Горчиво!

ТОП 5 книги от най-четените български автори

ТОП 5 книги от най-четените български автори

Трудно се определят кои са най-четените съвременни български автори, но Столична библиотека ежегодно награждава тези, които са най-търсени в нейната структура. Библиотеката не само награждава авторите, но също така и читателите си – най-активните си членове.

С радост можем да заявим, че в последните години не само се четат като че ли повече книги, но и българското книгоиздаване и българските автори бележат разцвет.

Сред тях има по нещо за почитателите на всеки жанр – фентъзи романи, научна литература, поезия, разкази. В тази статия на “Всички Теми” представяме 5 от наградените и най-четените съвременни български автори на художествена литература с акцент върху конкретни книги.

Георги Господинов – „Времеубежище“ | най-четените съвременни български автори

Сред най-четените съвременни български автори се отличава авторът Георги Господинов с титлата „писател на годината“ за 2022-а година. От Столична библиотека споделят, че най-търсени негови книги са били “Времеубежище”, “В пукнатините на канона” и “Физика на тъгата”. Ние ще се спрем малко по-подробно на „Времеубежище“, което е последната издадена книга на писателя от 2020-та година.

Романът е организиран в характерното за Господинов фрагментарно писане и след всеки един прочетен фрагмент, читателят има какво да добави или с какво да се асоциира. Произведение за прехода между младостта и старостта, за спомените и за забравата и за раздялата на автора с една „мечта по миналото“.

През 2021 година творбата печели наградата “Стрега”. Тогава тя е преведена на италиански от Джузепе Дел Агата. През 2023 година идва още едно голямо признание за автора. За първи път българска книга печели престижната награда “Букър” след превод на английски език от Анджела Родел.

Георги Бърдаров- „Аз още броя дните“ | най-четените съвременни български автори

Още от първите страници на книгата си личи, че Бърдаров е разказвач на истории. „Аз още броя дните“ е един роман за войната, който е изпълнен с много горчивина и болка. Тук става дума за човешка болка, но с една дума това е роман за войната. Тази война, за която ние си затваряме очите и за която не се говори в училище. 

Накратко, Бърдаров в тази книга разказва не просто за убийства и геноцид, а за падението на човека, за оголването му до най-базовите му животински инстинкти. Една история за това как човек се превръща в звяр и как ние не сме нищо повече от едни облечени, изкъпани и добре парфюмирани пещерняци. 

Трябва да е ясно, че Бърдаров не е спестил абсолютно нищо на читателите

Присъствието на секса като оръжие и средство за терор в историята е доста осезаемо и много силно. Чрез образите на жени, преминали през секс лагери, тероризирани и изнасилвани, Бърдаров ни показва, че за тях бягството и спасението от войната е смъртта.

Действието на романа се развива в един ден – 19 Май, но това може да подведе читателят, тъй като историята се развива в конкретният ден, но продължава много назад и много напред във времето. Сюжетът обединява много истории в една, а чрез ретроспекции и интерлюдии Бърдаров сглобява цялостната картина.

Но освен всичко друго „Аз още броя дните“ е история и за любовта, но от онези истинските и искрени любови. А тази любов устоява и надделява над инстинкта за самосъхранение, защото тя е силна и чиста като кристал.

Последните страници на „Аз още броя дните“ са опустошителни и разтърсващи. Те предизвикват силни емоции и могат да те накарат да заплачеш.  

Казано накратко, тази книга е история за войната и любовта, за лошото и доброто в човека. Георги Бърдаров е пресъздал по невероятен начин събитията в „Аз още броя дните“.

най-четените съвременни български автори

Здравка Евтимова- „Една и съща река

Този прекрасен роман разкрива историята на три сестри- Пирина, Сара и Люба. Те живеят в град Радомир и всяка от тях има своите способности. 

Пирина пее без думи и музика, но тя лекува тъгата. Сара пък често сменя партньорите си, а един от тях издига църква за нея, и когато самотните се молят там, те скоро срещат любим човек. Люба чете много, и отсъства от живота и ежедневието, но пък това някак нелогично я прави много привлекателна. 

В тази книга на Здравка Евтимова реката тече не накъдето е решила самата вселена, а накъдето я водят песните на героите.

Здравка Евтимова е автор на 4 сборника с разкази и 3 романа. Някои от творбите ѝ биват преведени и издадени в чужбина.

най-четените съвременни български автори

Виктория Бешлийска – „Сърце“ | най-четените съвременни български автори

Тази книга се изживява с ума и се чете със сърцето!

Сърце“ говори за човешките ценности, разглеждани през фона на личната драма на един завистлив болярин, една самотна и осиротяла жена и един монах който търси себе си в духовенството. В основата на „Сърце“ се крие въпросът за вярата, която безспорно губим при наличие на разочарования и скръб. Но и която също така ни намира когато сме най-уязвими и слаби.

Този роман ще ви върне в Средновековна България след смъртта на цар Иван Асен втори. Благодарение на проучванията на Виктория Бешлийска, тя е пресъздала по уникално точен и автентичен начин атмосферата от това време. И го е пренесла в книгата си.

най-четените съвременни български автори

Захари Карабашлиев – „18 % сиво“

За 2022-а година Захари Карабашлиев е отличен като автор на най-четена книга за годината от Столичната библиотека. Въпреки че книгата е „Опашката“, ние решихме да припомним на бълграските читатели за неговия първи роман. Той в последствие беше и екранизиран – „18% сиво“.

Още когато е издадена през 2008 година, книгата бележи невероятен успех. Също така е преиздавана множество пъти. Историята на Зак – неговото минало (студентските години на 90-те в България) и неговото настояще (сегашния му живот в Америка) се преплитат, за да завладеят читателя от начало до край.  

Това бяха 5 художествени произведения на най-четените български автори, които са наши съвременници. Разбира се, в българската литература има още много книги от миналото и сега. Те също ще хванат окото на читателя, но надяваме се със своеобразната ни класация да сме предизвикали интереса ви към някое от заглавията. 

10 от Най-чудатите животни на света

10 от Най-чудатите животни на света

Когато ние от Всички Теми казваме 10 от най-чудатите животни на света, разбира се, нямаме предвид, че те са само 10. На нашата планета има много странно изглеждащи и уникални животни. Някои от тях могат, както да ни впечатлят с външния си вид, така и да ни ужасят.

Животинското царство определено предлага голямо разнообразие на чудати и интересни видове! Предлагаме ви един широк списък от странно изглеждащи животни, които обитават нашата планета:

Ай-Ай | Най-чудатите животни на света

Това е вид лемур, който е открит на остров Мадагаскар. Отличава се с това, че има дълги уши, пухкава опашка и тънък среден пръст. Използва го, за да извлича насекоми от дърветата.

Друга отличителна черта на Ай-Ай е необичайния му метод за намиране на храна. Почуква по дърветата, за да намери личинки. Изгризва дупки в дървото, като използва своите наклонени напред резци, за да създаде малка дупка, в която вкарва тесния си среден пръст, за да извади ларвите. Ай-Ай обитава горите на Мадагаскар, води нощен начин на живот и рядко издава звуци.

Аксолотъл

Това е вид воден саламандър и неговият външен вид се дължи на факта, че не извършва метаморфоза. Видът е характерен с това, че има плоска глава, външни хриле и способността да регенерира изгубени части от тялото си. Аксолотъла е често срещан в Мексико и е познат също като мексиканска амбистома.

Най-чудатите животни на света

Риба-капка | Най-чудатите животни на света

Тази риба е дълбоководна и живее покрай бреговете на Австралия и Нова Зеландия. Тъй като тя живее при екстремни дълбочини, рибата-капка има и физиологични особености, които значително я разграничават от останалите риби. Едно от най-чудатите животни на света няма плавателен мехур, защото той би се спукал под натиска на налягането.

Всъщност тялото на рибата-капка е с високо съдържание на вода и мазнини и е малко по-плътно от водата. Това ѝ позволява да се полузаравя на морското дъно и да дебне плячката си. Какво се случва с рибата-капка, когато не е в естествената си среда?

Ами, заприличва на това желе, което виждате на снимката ѝ и това е причината тази чудата риба да попада в класациите като едно от най-грозните животни на планетата.

Гол земекоп

Голият земекоп е гризач, който се среща в Източна Африка. Характерен е с това, че има набръчкана розово-сива кожа, но без козина и големи предни зъби. Разполага с голям набор от физиологични и поведенчески черти, които му позволяват да оцелява в сурова подземна среда.

Това е бозайник с почти изцяло студенокръвна форма на регулиране на телесната температура. Също така, на голата къртица ѝ липсва чувствителност към болка в кожата си и е забележителна със своето дълголетие и резистентноста си към рак и лишаване от кислород.

Най-чудатите животни на света

Звездоноса къртица | Най-чудатите животни на света

Тази къртица се среща в Северна Америка, като живее във влажни равнинни райони и се храни с малки безгръбначни като например водни насекоми. Тя има повече от 25 000 сензорни рецептори за допир и уникален нос във формата на звезда, който използва за откриване на плячка.

Прочетете също: Сватбените традиции, които трябва да знаем

Риба дявол

Морските дяволи са хищни костни риби  със специфична форма на тялото и повечето имат голям месест луминисциращ израстък на главата, който използват за да привличат плячка.

Любопитно за тази луминисценция е произходът ѝ, който се дължи на симбиотичната връзка между рибата с вид бактерия. Според различните класификации съществуват 16-18 семейства от този разред.

Всички морски дяволи са месоядни и чрез израстъка си са адаптирани за улавяне на плячка. С цвят от тъмносив до тъмнокафяв, дълбоководните видове имат големи глави, които носят огромни усти с форма на полумесец, пълни с дълги зъби, наклонени навътре за ефикасно грабване на плячка.

При повечето видове широката уста се простира по цялата предна обиколка на главата, а ивици от наклонени навътре зъби очертават двете челюсти. Рибата е в състояние да раздуе както челюстта, така и стомаха си, тъй като костите й са тънки и гъвкави, до огромни размери, което й позволява да поглъща плячка до два пъти по-голяма от цялото й тяло. 

Антилопа сайга

Антилопата сайга е бозайник, който се среща в Русия и Казахстан. Има дълъг, луковичен нос, който му помага да филтрира праха в сухите и безводни среди, където живее. Козината е съставена от вълнист подслой и от груби четинести косми, които служат на сайгата за предпазване. Към момента тази антилопа е силно застрашен вид.

Птицечовка | Най-чудатите животни на света

Този бозайник е често срещан в източната част на Австралия. Птицечовката притежава клюн, подобен на патица, има ципести крака и опашка която е подобна на бобър. Характерното за птицечовките е, че те снасят яйца, въпреки че са бозйаници и имат отровни шипове на задните си крака.

Друг много любопитен факт е, че очите на птицечовките съдържат двойни конуси, каквито повечето бозайници нямат. Птицечовката е месоядно животно и използва торбички на бузите за да носи плячка на повърхонстта където се храни.

Тя трябва да изяжда около 20% от собственото си тегло всеки ден, което изисква от нея да прекарва средно по 12 часа дневно в търсене на храна, което е впечатляващо. 

Най-чудатите животни на света

Минога

Миногата е вид риба без челюст, която прилича на дълга лигава змиорка. Има кръгла, подобна на смукало уста, която използва, за да се прикрепи към плячката си и да изсмуче кръвта им.

Възрастните външно приличат на змиорки по това, че имат удължени тела без люспи и могат да варират от 13 до 100 см на дължина. Без чифтни перки, възрастните миноги имат големи очи, една ноздра на върха на главата и седем хрилни пори от всяка страна на главата. Интересното при миногите е, че вместо истински прешлени, те имат поредица от хрущялни структури, наречени аркуалии, разположени над нотохордата.

Прочетете също: Предложение за брак – Идеи, украса и локация

Скарида богомолка

Скаридата богомолка е морско ракообразно с невероятно мощни нокти, които използва, за да разбие плячката си. Любопитно е да разберем, че скоростта на удара е най-бързата, регистрирана при животински вид и може да счупи стените на обикновените стъклени аквариуми.

Другата най-впечатляваща особеност при тази скарида са нейните очи. Именно те са монтирани на подвижни стъбла и могат да се движат независимо едно от друго. Смята се, че скаридите богомолки имат най-сложните очи в животинското царство и имат най-сложния преден край за всяка зрителна система, откривана някога.

Тези факти със сигурност ги нареждат като достойни представители на най-чудатите животни в света.

Най-чудатите животни на света

Както виждате, разнообразието на уникални и странни видове животни на нашата планета е огромно. Ние сме сигурни, че има още много видове, за които вие се сещате и бихте споменали. Може би също и такива, които тепърва ще бъдат открити и проучени!