Кандидатстване за прием в детска градина

За да може вашето дете да започне образованието си то трябва да мине през прием в детска градина. Това е сложен процес, изискващ много документи и административна работа, оставя човек озадачен. В тази статия на Vsichkitemi.com ще ви помогнем да разберете този процес, за да можете да запишете вашите мъници.

От възрастта за записване, до избора на детска градина и сроковете за записване. Ще разгледаме и точките за класиране, възможности за класиране след прием, както и алтернативи за неприетите.

Прием в детска градина | Възраст и избор

Първото, което трябва да направим е да разгледаме вариантите за предучилищна подготовка. Самостоятелни детски ясли, или СДЯ, за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини, за деца от възраст 3 до 7 години и полудневни подготвителни групи, за деца от 6 до 7 години. 

След като определим в каква група трябва да вкараме децата трябва да изберем детска градина, в която да ги запишем. Хората правят този избор с различни мотиви – близост до работата или пък до баба и дядо. Според приета нормативна уредба децата се приемат в най-близката до тях детска градина. Това е с цел една детска градина да не се препълва, а при останалите да липсват кандидати.

прием в детска градина

Срокове и документи за прием в детска градина

За да запишете вашето дете за прием в детска градина трябва да сте наясно с утвърдените срокове. Датите са различни всяка година и във всяка община. За тази информация може да разгледайте онлайн в сайта на вашата община. Въпреки промяната на датите, те обикновено се отварят около март месец. 

Прочетете още: Методът Mонтесори – Чуден начин за обучение при  децата

След като разберете датите трябва да научите кои документи са необходими за приема, като сред особено важните са няколко. Първо ще ви трябва да направите заявление за запис в определената детска градина, направена по образец, даден от директора. 

Необходимо ви е удостоверение за раждане на детето ви, на някои места и пресниман и акта за раждане. След което, трябва и здравен картон, попълнен от личният лекар, и ще се съхранява в детската градина. Трябват и личните карти на родителите или настойниците, които ще се преснимат в детската градина.

прием в детска градина

Точки за прием в детска градина

Точките са много важна част за класацията на детето ви за прием в детска градина. Те се пресмятат по множество критерий, като ще използваме, тези от столичната област за пример. Те са:

Адреса за прием в детска градина

Гледа се настоящият адрес на родителите/настойниците както и на децата, като живелите в определено място за по дълъг период имат предимство. Живеещи през последната година получават 3 точки, 1 до 3 години по 4 точки, а за повече от 3 години – 5. Важно е да се отбележи, че тези точки се дават за родителите и децата по отделно.

Работещ родител или студент

Това дали един родител работи или е в отпуска допринася за сформирането на точките. За да се докаже, че родителят работи, има необходимост от официална бележка, която да е на хартиен носител или електронно, с електронен подпис. Същото е необходимо и за родители, които са студенти. И при двете обстоятелства се носят 2 точки, но се ползва само един от критериите.

Брат или сестра

Този критерии се прилага, когато детето има брат или сестра, посещаващ съответната детска градина. Когато децата имат до 2 години разлика, или когато са близнаци, от тези критерии се прилага само един, като всяко носи по 1 точка.

Социални критерии при прием в детска градина

Има различни обстоятелства, които биха намалили възможностите на едно дете, които са извън техния контрол. За това е важно да им се предостави по-добър шанс в живота, чрез образование, което могат да получат.

Смърт на родител

Децата с починали родители имат предимство при прием в детска градина. При двама починали родители се носят 7 точки, докато при един се носят 6 точки.

Неизвестен или инвалиден родител

Когато в дома има само един родител, като другият е непознат се носят 4 точки. Същото важи и при родител с отнети права. Носят се и 4 точки за родител, с намалена работоспособност над 70%.

Други социални критерии при прием в детска градина

Има няколко други фактора, които допринасят за крайният резултат от точки. Когато детето се отглежда в приемно семейство или в семейството на близки или роднини. Деца които са под риск според законите за закрила на детето също получават предимство. И в двата случая се носят 3 точки. Две точки се добавят и за деца в семейство с повече от 3 деца.

Специални потребности и заболявания

Добре е да се спомене, че деца със специални образователни потребности имат предимство от 7 точки при класиране за прием в детска градина. Носят се и 3 точки за деца с хронични заболявания.

Друго, което да вземем в предвид при прием в детска градина

прием в детска градина

След като са се образували точките започва процеса на прием и избор за детска градина. Първи влизат децата с най-много точки, но какви други случаи има, и как се процедира при тях? 

Какво се прави, когато има деца с равен брой точки, но не достигат места? В такъв случай децата се подреждат по азбучен ред и се дава случайно число, по което се избира детето.

Ако детето ви не е прието по първо класиране документите остават за следващите класирания. Тоест не е необходимо да ги подавате отново. 

За да запишете вашето дете за прием в детска градина трябва да се вземат много неща в предвид. Процесите и документацията са много, но е важно да ги изпълним, за да дадем шанс на мъниците за едно по- хубаво бъдеще.

Харесахте статията? Споделете с приятели!

НАУЧИ НЕЩО НОВО

Продължете да четете

ИМЕЙЛ ЛИСТ

Не пропускай статия

Получавай ежемесечно подбрани от нас заглавия и интересни факти. Научи първи за всякакви новости около платформата!

Последвай ни