5 съветa за избора на подходящ служител

Наемането на подходящия служител е труден процес. Изборът на неподходящ служител е скъпо и отнема много време. От друга страна, наемането на правилния кандидат ви се отплаща с производителност и положително въздействие върху цялостната работна среда. Изборът на подходящия служител подобрява културата на работа и ви се отплаща многократно. Това още гарантира, че ще използвате максимално времето и енергията, които другите ви служители влагат в отношенията с новоназначения.

Ние от “Всички теми” ще представим на вашето внимание 5 съвета, които ще ви помогнат в избора на подходящ служител.

 

Прочетете още: Професиите на новото време

 

 

#1 Дефинирайте ясно и точно длъжностната характеристика на вакантното работно място

 

Този процес е необходимо да предшества процеса по набиране на персонал. Изборът на кандидат започва с анализ на работата. Това проучване ви позволява да съберете информация за задълженията, отговорностите, необходимите умения, резултатите и работната среда на дадената длъжност.

Информацията от анализа на длъжностите е от основно значение за разработването на длъжностната характеристика на новия служител. Описанието на длъжността ще ви помогне да планирате стратегията си за набиране на персонал и в частност, в избора на най-подходящия служител.

 

#2 Планирайте стратегията си за набиране на служители

 

След като дефинирате описанието на длъжността, организирайте среща с мениджъра или със служителя, който отговаря за процеса по подбор и наемане на персонал. На тази среща се планира стратегията за набиране на нови служители и се пристъпва към нейното изпълнение.

 

#3 Набиране на подходящи кандидати при наемане на служител

 

Можете да установите отношения с потенциални кандидати, много преди да са ви необходими при наемането на служител. Тези идеи ще ви помогнат и при набирането на голям брой кандидати, когато имате свободна позиция.

Колкото повече квалифицирани кандидати можете да разработите при наемането на служител, толкова по-голяма е вероятността да откриете квалифициран потенциален служител и за в бъдеще.crypto365

 

#4 Разглеждане на изпратените от кандидатите документи и предварителна проверка на кандидатите

 

Докато преглеждате автобиографиите, мотивационните писма и заявленията за работа, обърнете внимание дали  квалификациите, уменията и опита съвпадат с тези, които сте описали в длъжностната характеристика.wooden pellets

Най-важната причина за предварителния подбор на кандидатите е да се спести време на комисията за интервюиране и подбор. Макар че кандидатът може да изглежда добре на хартия, предварителното интервю ще ви покаже дали квалификацията му наистина е подходяща за вашата работа. Освен това по време на интервюто за предварителен преглед можете да определите дали очакванията им за заплата съответстват на вашата позиция. Умелият интервюиращ по телефона ще получи и информация за това дали кандидатът може да се впише във вашата култура – или не.

 

#5 Задавайте правилните въпроси по време на интервюто

 

За избора на най-подходящия служител, ние ви съветваме да използвате метода на неструктурираното интервю. Преди да разкрием нашите доводи, ще дефинираме какво представлява структурираното интервю. Неговата основа цел е чрез задаване на едни и  същи въпроси да се направи сравнение на отговорите на отделните кандидати. Структурираните интервюта се използват за осигуряване на обективност и справедливост, но в повечето случаи не е възможно да се извлече специфична информация за всеки от кандидатстващите.

Качественото неструктурираното интервю включва набор от закрити и открити въпроси. Трябва да сте наясно, че има добри, безцелни и откровено лоши въпроси. Добрите въпроси са свързани с работата и не са заплашителни. Те са критерий за вземане на решение и насърчават общуването между интервюиращия и кандидатите. Например:

  • Въпроси за самооценка, които ще позволяват на кандидатите да интерпретират фактите: “Защо според вас бяхте избран/а да ръководите отдел Счетоводство?”;
  • Въпроси за постижения, които търсят доказателства за качествата, демонстрирани от кандидата. Тяхната задача е да се разкрие нивото на ангажираност на конкретния кандидатстващ за работа по отношение на негови миналите постижения. Например: “Разкажете за вашия принос в усилията на екипа.“;
  • Въпроси за сравнения, които разкриват уменията за разсъждения и аналитичните способности на кандидатите: “Как бихте сравнили работата в отдел „Вътрешен одит“, с работата в отдел „Счетоводството?”.

 

Прочетете още: Как да напишем идеалното CV?

 

Последвайте стъпките и навярно ще се сдобиете с точния кандидат за вашия екип. Не подценявайте нито едно звено от работния процес и всеки един отговорен за него. В противен случай рискувате да ви се наложи да компенсирате със свои усилия за нечия небрежност. Много често подобни ситуации водят до т.нар. “бърнаут”. Повече по темата прочетете в нашата статия тук.крипто прогнозиСчетоводни услуги

Харесахте статията? Споделете с приятели!

НАУЧИ НЕЩО НОВО

Продължете да четете

ИМЕЙЛ ЛИСТ

Не пропускай статия

Получавай ежемесечно подбрани от нас заглавия и интересни факти. Научи първи за всякакви новости около платформата!

Последвай ни